Mengajarkan Rukun Iman Pada Anak

Mei 12, 2008

Agar anak memiliki aqidah yang lurus sejak dini, maka sejak kecil ia harus dididik tentang aqidah yang benar. Salah satunya  dengan mengajarkan rukun iman pada anak. Anak tidak cukup diajari untuk menghafalnya, tetapi juga perlu diberi penjelasan dengan bahasa yang ia pahami. Baca entri selengkapnya »

Iklan

Hukum Memotong Rambut Atau Kuku Pada Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah Bagi Orang Yang Akan Berkurban

Desember 13, 2007

Oleh : Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin

 

Pertanyaan
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ditanya : Ada seseorang yang akan menyembelih hewan kurban hanya untuk dirinya saja. Atau hendak berkurban untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Bagaimana hukum memotong rambut dan kuku baginya pada hari-hari di antara sepuluh hari pertama Dzulhijjah? Apa hukumnya bagi perempuan yang rambutnya rontok ketika di sisir? Dan bagaimana pula hukumnya kalau niat akan berkurban itu baru dilakukan sesudah beberapa hari dari sepuluh hari pertama Dzulhijjah, sedangkan sebelum berniat ia sudah memotong rambut dan kukunya? Baca entri selengkapnya »


SILATURRAHIM (2)

Juli 14, 2006

Oleh : Syaikh Dr. Fadhl Ilahi

Ketiga : Apa Saja Sarana Untuk Silaturrahim ?

Sebagian orang menyempitkan makna silaturrahim hanya dalam masalah harta.
Pembatasan ini tidaklah benar. Sebab yang dimaksud silaturrahim lebih luas dari itu. Silaturrahim adalah usaha untuk memberikan kebaikan kepada kerabat dekat serta (upaya) untuk menolak keburukan dari mereka, baik dengan harta atau dengan lainnya. Baca entri selengkapnya »


SILATURRAHIM (1)

Juli 14, 2006

Oleh : Syaikh Dr. Fadhl Ilahi

Diantara pintu-pintu rizki adalah silaturrahim. Pembicaraan masalah ini -dengan memohon pertolongan Allah- akan saya bahas melalui empat point berikut.

Pertama : Makna Silaturrahim
Kedua : Dalil Syar’i Bahwa Silaturrahim Termasuk Diantara Pintu-Pintu Rizki
Ketiga : Apa Saja Sarana Untuk Silaturrahim .?
Keempat : Tata Cara Silaturrahim Dengan Para Ahli Maksiat. Baca entri selengkapnya »


8 Macam Najis Dan Cara Menyucikannya

Juli 14, 2006

Hal – hal yang terdapat dalil tentang kenajisan serta cara menyucikannya adalah :

  1. Air seni.

Dari Anas ra., “Seorang Arab Badui buang air di Mesjid, lalu segolongan orang menghampirinya. Rasulullah SAW lantas bersabda, ‘Biarkanlah ia jangan kalian hentikan kencingnya’”. Lalu Anas ra. melanjutkan, “Tatkala ia sudah menyelesaikan kencingnya, beliau SAW memerintahkan agar dibawakan setimba air lalu diguyurkan di atasnya” (HR. Al Bukhari no. 6025 dan Muslim no. 284) Baca entri selengkapnya »


Kaidah-Kaidah Dalam Berjihad

Juli 14, 2006

Oleh
Syaikh Prof. Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad

Ini adalah pembahasan yang sangat penting dalam masalah jihad, yaitu memahami bahwa jihad yang disyariatkan dalam Islam adalah yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun sunnah Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam serta atsar para Salafush Shalih.
Tidak sempurna jihad dijalan Allah dan tidak akan termasuk amal shalih tanpa memperhatikan syarat-syarat tersebut. Baca entri selengkapnya »


Ibu, Bersabarlah, Sesungguhnya Engkau Berada Di Atas Yang Benar

Juli 11, 2006

Dari Shuhaib Radhiallallahu’anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda (bercerita) :

Ada seorang raja pada umat sebelum kamu, dia memiliki satu orang tukang sihir. Ketika dia sudah tua, dia berkata kepada raja, “sesungguhnya saya telah lanjut usia maka utuslah kepada saya seorang pemuda agar saya mengajarkannya ilmu sihir.” Maka raja mengutus seorang pemuda kepadanya untuk diajari sihir. Dan dalam perjalanan pemuda itu menjumpai seorang rahib, maka dia duduk kepada rahib dan mendengarkan ucapannya, ternyata dia terkesan. Maka apabila ia akan menemui tukang sihir, ia menemui rahib dan duduk kepadanya. Dan apabila mendatangi tukang sihir ia dipukulnya (karena mesti terlambat, pent). Maka hal itu dia adukan kepada rahib. Rahib ahirnya berkata, “kalau kamu takut tukang sihir maka katakanlah, “saya tertahan oleh keluarga saya”, dan apabila kamu takut kepada keluargamu, maka katakanlah, “saya tertahan oleh tukang sihir.” Baca entri selengkapnya »